Пример за продажбена фуния

    Продажбената фуния представлява серия от стъпки и действия, които се правят, за да се привлекат потенциални клиенти и да се превърнат в реални, т.е, да се реализира продажба. Ще ви покажа реален пример с лайв видео как се прави продажбена фуния.   Процес на продажбената фуния   Първо трябва да имаш създадена фейсбук…

Продажбена фуния

Защо ни е необходима продажбена фуния? Какво представлява и как да я направим? Продажбената фуния ни е необходима, за да привлечем таргетирани посетители на сайта си (трафик), които да превърнем от потенциални клиенти в реални, т.е, за да си продадем продуктите и да реализираме печалба. Продажбената фуния е цял процес от стъпки, чрез които задействаме…