Какво е хендмейд? Защо да започна бизнес с хендмейд?

    Понятието хендмейд   Хендмейд е ръчна изработка. Нещо, което е изработено ръчно – единична бройка или в малки количества и се отличава от останалите масови продукти на пазара. Оригинален, различен, интересен бутиков продукт, който не може да бъде намерен никъде другаде. Аз разбирам хендмейда като нещо, което изцяло (или в по-голямата си част)…