Как да стана популярен?

Как успешно да рекламираме себе си и продуктите си? Защо трябва да станеш популярен? Защото само така клиентите ще узнаят за теб и за твоите продукти. Ако никой не е чувал за теб, няма и да купува. Може да се популяризираш на няколко фронта безплатно или с пари. Фейсбук: активно да участваш в групи по интереси…