Какво е имейл маркетинг? Защо е необходим за твоя бизнес?

    Какво е имейл маркетинг?   Имейл маркетингът е изпращане на имейл съобщение (оферта) до целева аудитория с цел продажба на стоки/услуги. Но…, за да продадеш чрез имейл, трябва да имаш имейл адресите на потенциалните си купувачи.   Как да ги вземеш? 1.чрез магнит за клиенти Най-добре е това да стане по напълно естествен…